UVC žiarenie môže zabíjať baktérie a vírusy, ale nie je vhodné na liečenie Covid-19. Intenzívne vystavovanie slnku alebo umelému UV žiareniu nepomôže v boji proti existujúcemu ochoreniu. 

Prirodzeným zdrojom UVC žiarenia je slnko. Zemskou atmosférou je úplne odfiltrované, takže zemský povrch nedosiahne. Na dezinfekciu sa používa umelo generované UVC žiarenie s dostatočne vysokou dávkou. Dezinfekčný účinok slnečného žiarenia na Zemi nie je dokázaný. 

Umelé UVC žiarenie môže sterilizovať povrchy a aerosóly, ale nie ľudí!

Umelo vytvorené UVC žiarenie je možné použiť na dezinfekciu vody, vzduchu a povrchov predmetov. Likvidácia vírusu takouto metódou na alebo v tele človeka nie je možná. Táto technológia sa primárne používa v továrňach a laboratóriách, podobné dezinfekčné zariadenia sa však čoraz viac ponúkajú aj na domáce použitie. 

Pozor: UV žiarenie je pre človeka škodlivé!

Rovnako ako UVA a UVB žiarenie je aj UVC žiarenie pre človeka škodlivé. Má nepriaznivé účinky na oči a pokožku a môže poškodiť genetický materiál, pre človeka karcinogénne. A to dokonca už pri nižších intenzitách, aké by boli potrebné na dezinfekciu. 

Ak ste chorý, vyhýbajte sa prudkému slnku. UV žiarenie môže oslabiť imunitný systém tela a uľahčiť tak pôsobenie baktérií a vírusov. 

Za žiadnych okolností sa nesmiete pozerať na germicídne UV žiarivky s priamym žiarením, stáť pod nimi alebo držať pod nimi časti tela. Tieto zariadenia sa používajú iba na dezinfekciu predmetov, vody alebo vzduchu. 

UV-C dezinfekcia, ak sú prítomní ľudia? 

Áno, je to možné. Existujú špeciálne zariadenia s nepriamym ožarovaním na dezinfekciu vzduchu v miestnostiach, v ktorých sa nachádzajú aj ľudia. UVC žiarivka je vo vnútri prístroja z ktorého neuniká žiadnen toxický plyn alebo škodlivé žiarenie. Pomocou ventilátora sa do prístroja nasáva kontaminovaný vzduch, následne je vo vnútri vystavený UVC žiareniu, ktoré zabíja až 99,9% vírusov a baktérií. Sterilizovaný vzduch sa potom vypúšťa späť do miestnosti. 

Odporúčame sterilizátor vzduchu, germicídny žiarič s prevádzkou možnou aj za prítomnosti ľudí, STERILLIGHT Air!