sterillight air cistic sterilizator vzduchu

Čo presne je germicídny žiarič a ako s pomocou ultrafialového UVC svetla likviduje okrem iných vírusov aj SARS-CoV-2?

A ako je vôbec možné že UVC svetlo pôsobí germicídne, ničí vírusy a tým nás chráni pred možnou nákazou?

Germicídny žiarič

Germicíd môžeme definovať ako žiarenie alebo chemickú látku ničiacu mikroorganizmy, ktoré môžu prenášať choroby. Najúčinnejšie germicídne žiarenie je UV-C s vlnovou dĺžkou 253,7 nm.

Germicídny žiarič je teda zariadenie slúžiace na dezinfekciu použitím ultrafialového žiarenia o vlnovej dĺžke 254 nm. Bežne sa používa v zdravotníctve už desaťročia, ako zdravotnícka pomôcka je testovaný v praxi a schválený. Účinne ničí choroboplodné zárodky, vytvára tak zdravé prostredie pre ľudí a chráni pred infekciami a chorobami.

STERILLIGHT Air je nepriamo vyžarujúci germicídny žiarič, ktorý je možno použiť aj za prítomnosti ľudí. Vzduch prechádza cez uzavretý priestor žiariča v malej blízkosti zdroja UV-C žiarenia, čím dochádza k jeho efektívnej dezinfekcii. Pri jeho prevádzke nedôjde k styku s nebezpečným UV-C žiarením

V našej ponuke nájdete tri modely s výkonom ventilátorov prispôsobeným na veľkosť priestoru, do 25, 50 a 100m2.

Pre správnu funkciu dezinfekcie je vhodné zabezpečiť čo najdlhšie expozičné doby a prevádzkový čas prispôsobiť možnosti kontaminácie vzduchu osobami v priestore. Pre ekonomickú prevádzku odporúčame použiť časový spínač, analógový TS-MD3 alebo digitálny IP20.

Pôsobenie UV-C svetla na likvidáciu vírusov, baktérií a plesní

Ultrafialové žiarenie

UV žiarenie

Ultrafialové žiarenie bolo objavené v roku 1801 nemeckým fyzikom Johann Wilhelm Ritterom. Na živé organizmy pôsobí na Zemi naintenzívnejšie UV žiarenie vyžarujúce zo slnka.

Výskyt žiarení

UV-C žiarenie sa na povrchu Zeme nenachádza. Celé je pohltené zemskou atmosférou. Ostatné žiarenia sú zastúpené rôznym podielom UV-A (30%), UV-B (50-60%)

Vplyv na človeka

Na tvorbu vitamínu D je pre človeka vhodné ultrafialové žiarenie typu UV-A, UV-B. Avšak nadmerným vystavením takéhoto žiarenia vedie k poškodeniam organizmu, čo zapríčiňuje starnutie kože poprípade horšie… rakovinu kože

Príklady využitia

  • Sterilizátory prostredia tzv. Germicídne žiariče s vlnovou dĺžkou λ=253,7nm (UV-C)
  • Aplikácia na rany, ktoré sa problematicky hoja
  • Na rôzne liečebné postupy (napr. Osteoporóza)

UV žiarenie môžeme rozdeliť do troch skupín :

  1. UV–A od 315 do 400 nm
  2. UV–B od 280 do 315 nm
  3. UV–C od 100 do 280 nm
Sterilizacia vzduchu pomocou UV-C ziarenia - germicidny ziaric

Z hľadiska sterilizácie vzduchu je najviac zaujímavé žiarenie v rozsahu 200 až 280 nm. UV žiarenie tejto vlnovej dĺžky porušuje a ničí bunky živých organizmov. Vlnové dĺžky pod 290 nm už na zemskom povrchu nenájdeme, horné vrstvy atmosféry UV žiarenie s touto vlnovou dĺžkou neprepúšťajú.

UV – žiarivka zo špeciálneho skla vyžaruje ultrafialové svetlo. Podľa spôsobu použitia rozlišujeme priame a nepriame ožarovanie:

Priame ožarovanie vzduchu v miestnosti je najúčinnejší spôsob sterilizácie miestnosti. Obsiahne celý objem vzduchu, ničí zárodky na stenách a podlahách.
Praktické použitie priameho ožarovania je obmedzené na miestnosti, kde sa nezdržiavajú ľudia.

Nepriame ožarovanie je sterilizácia vzduchu ventiláciou vzduchu cez uzavretý germicídny žiarič alebo horizontálne ožarovanie vrchnej vrstvy vzduchu. Pri tejto metóde je ožarovaný strop miestnosti a prúdením vzduchu dochádza k sterilizácii vzduchu v celej miestnosti. Nízke miestnosti sa týmto spôsobom sterilizujú obtiažnejšie a riziko poškodenia zdravia prítomných osôb je väčšie, preto odporúčame uzavretý žiarič, ktorý toto riziko eliminuje.