Jednoduchá inštalácia zariadenia do 30 min.

Napr.:  Montáž na mobilný stojan.